Cam kết chất lượng

CAM KẾT CỦA DR MULLER PHARMA

  • Sử dụng công nghệ hiện đại và chuyên môn sâu rộng về phát triển dược phẩm, gia công và hợp đồng gia công.
  • Đảm bảo chất lượng các sản phẩm đầu ra đạt các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt và ISO thông qua QA/QC/QP.
  • 100% doanh nghiệp độc lập, quyết định nhanh, tính linh hoạt cao.
  • Đội ngũ chăm sóc kháh hàng trình độ cao.
  • Giá cả cạnh tranh.