Chứng nhận quốc tế

Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế

  • GMP cho các sản phẩm dược
  • EN ISO 9001:2008
  • EN ISO 13845:2012
  • QS Hanseatic Bremen, Đức
  • FPA SAFE