Dịch vụ

DỊCH VỤ CỦA DR MULLER PHARMA

  • Gia công và thực hiện các hợp đồng gia công
  • Phát triển các thương hiệu con cho chuỗi cửa hàng (thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm bổ sung và hóa mỹ phẩm)
  • Chứng nhận lô và xuất xưởng cho thị trường kinh tế châu Âu.
  • Phát triển ngành công nghiệp dược phẩm.
  • Hỗ trợ QA/QC/QP: Bảo đảm chất lượng / Kiểm soát chất lượng / Chính sách chất lượng.
  • Thực hiện thanh tra và tái thanh tra.
  • Dịch vụ tư vấn chuyên gia (cGMP cho các sản phẩm thuốc và API) (cGMP: chứng nhận thực hành mỹ phẩm tốt, API's: các thành phần hoạt chất dược phẩm).
  • Cung cấp tiêu chuẩn, quy định về thuốc sử dụng cho người (EEA).
  • Hỗ trợ nhập khẩu cho thị trường EEA.
  • Thử nghiệm kiểm soát chất lượng sản phẩm dược nhập khẩu.