Sứ mệnh Tầm nhìn

Sứ mệnh

Nâng cao sức khỏe cho cộng đồng từ sự gắn kết giá trị của thiên nhiên, nền tảng của công nghệ cao và trách nhiệm xã hội.

Tầm nhìn

Người đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất và hợp đồng sản xuất về dược phẩm, thiết bị y tế, mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung trong khu vực và trên thế giới.

Giá trị cốt lõi

  • Phát triển nhanh chóng các công thức mới và việc triển khai công thức đó vào sản xuất.
  • Tùy biến và cá nhân hóa các yêu cầu của khách hàng.
  • Phát triển công nghệ sản xuất, kiểm soát và công nghệ thông tin hiện đại.
  • Luôn đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP.
  • Trách nhiệm trong mọi hoạt động của công ty.
  • Cởi mở trong đàm phán.
  • Lấy lợi ích cộng đồng làm mục tiêu trong mọi hoạt động.